facebook

Vajinismus Kimlerde Görülür?Vajinismus aslında tüm dünyada görülen bir problemdir. Bu konuda özelleşmiş olarak çalışan pek çok merkez vardır. Ülkemizde bazı kültürel nedenlerden dolayı görülme sıklığı biraz daha fazladır.

Vajinismus kimlerde sık olarak görülür?
2003 yılından itibaren çalışan müessesemize vajinismus problemiyle gelen kadınların öyküleri alındığında bu bireylerin bir kısmının;

  • Çocukluk veya genç kızlık dönemlerinde cinsel olarak taciz edildikleri
  • Çocukluk çağından itibaren ebeveynleri tarafından sıkı terbiye edildikleri (“iyi kız olma sendromu”)
  • Tam olarak ruhsal kişilikleri olgunlaşmamış oldukları
  • Aileleri ve/veya çevreleri tarafından ahlaki ve dini katı kurallarla yetiştirildikleri gözlemlenmektedir.

Vajinismus problemini taşıyan bazı kadınlar ise son derece modern ailelerde yetişmiş, dini veya ahlaki yönden hiç bir katı eğitim almamış, kültürel ve eğitim düzeyleri yüksek kişilerden oluşmaktadır. Bu tür bayanlarda ilk başta görünen hiçbir neden yoktur. Her ne kadar unutmuş gibi görünse de bir takım korkular bilinçdışına atılmıştır ve orada depolanmıştır.

Tarafımızdan yaptığımız çalışmalara göre toplumlara göre vajinismus probleminin gelişim nedenleri de farklılaşmaktadır. Örneğin; Batı ülkelerinde vajinismusa en sık sebep olarak geçmişte yaşanmış bir takım cinsel tacizler sayılsa da ülkemizde daha sıklıkla kültürel, ahlaki ve dini nedenler sayılmaktadır.

Burada unutulmaması gereken; vajinismusun yalnızca katı ve kuralcı toplumların ortak bir sorunu olmadığı, toplumun tüm sosyokültürel katmanlarında görülen yaygın bir problem olduğudur.

Tarafımızca tedavi gören pek çok hastamız da çok değişik kültürel yapılara sahip bireylerden oluşmaktadır. Kişinin doktor olması hatta kadın doğum uzmanı olması dahi sorunla karşılaşmasını önlemez (nitekim karı koca doktor olan, jinekolog olan pek çok hastamız oldu).

Vajinismus öğretmen hastalığı mı?
Vajinismus meslek grupları içerisinde en çok öğretmenlerde görülmektedir. Kendi istatistiklerimize göre; tüm vajinismus hastalarının yaklaşık 5 ‘te biri öğretmenlerden oluşmaktadır. Bunun öğretmenlerin genel yapıları ve meslek davranışları ile ilgili yansımaları olabilir.

Vajinismus ülkemizde ne kadar yaygın?
Vajinismus Türkiye İstatistiği

CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) 2006 yılında 1500 kişi üzerinde yaptığı bir ankete göre Türkiye’de her 10 kişiden birisi vajinismus sorunu ile karşı karşıyadır. Yani toplumumuzdaki ’luk bir bölüm eşiyle hiç ilişkiye girememekte veya ilişki sırasında ıstırap çekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, vajinismus yalnızca Türkiye’deki gibi Müslüman ülkelerin bir sorunu değildir. Dünyadaki tüm ülkelerde (Amerika, Avrupa ülkeleri, Avusturalya gibi) vajinismus sorunu olup bu konuda çalışan pek çok özel merkez vardır.

2003 yılından bu yana vajinismus sorunu üzerine çalışan  müessesemize,  pek çok ülkeden hastaların başvurması da buna işaret etmektedir.