facebook

Vajinismus DerecesiVajinismus derecesi, düzeyi, sınıfı ve şiddeti aynı anlamlara gelir.

Vajinismus derecesi ile vajinismusun ağırlığı da eş anlamlıdır.

Vajinismusun derecesi, (düzeyi, şiddeti) herkes için farklılıklar gösterebilir. Bu konuda ilkvajinismus sınıflandırması  ‘Lamont’  isimli bir bilimadamı tarafından 1978 yılında yapılmıştır.

Lamont, vajinismus hastalarını tıbbi öykülerine ve jinekolojik muayene bulgularına göre 4 ayrı sınıfa ayırmıştır.

Lamont klasifikasyonu (Lamont sınıflandırması) bir yerde vajinismus derecesi için belirleyici özelliktedir.

Lamont sınıflandırması (Lamont Klasifikasyonu):

1. Düzeyde Vajinismus:  En hafif formudur. Bu hastalar muayene sırasında verilen telkinler ile vajinal kaslarının kasılmalarını kontrol edebilmektedirler.
2. Düzeyde Vajinismus:  Orta derecede vajinismus formudur. Bu vajinismus hastaları, jinekolog doktor tarafından jinekolojik muayene sırasında verilen telkinlere rağmen, muayene süresince pelvik taban (leğen kemiği içi) kaslarını kasmaya devam ederler.
3. Düzeyde Vajinismus:  Ortanın üstü düzeydeki vajinismus formu. Hasta jinekolog hekim tarafından yapılan muayene sırasında kalçasını havaya kaldırır veya yana çeker, bu şekilde jinekolog doktora engel olmaya çalışır.
4. Düzeyde Vajinismus:  İleri düzeydeki (şiddetli) vajinismus formu. Bu vajinismus hastaları jinekolog doktor tarafından yapılan jinekolojik muayenede kalçasını kaldırır, kendisini geri çeker, bacaklarını kapatır ve bu şekilde muayeneye engel olur.

Son yıllarda  ‘Pacik’  isimli bir bilim adamı da vajinismusun en ağır formu olan 5. derecedeki vajinismus şeklini tanımlamıştır.
5. Düzeyde Vajinismus:  En şiddetli, en ağır düzeydeki vajinismus formudur. Jinekolog hekim tarafından yapılan jinekolojik muayene sırasında yaşanan yoğun korkuya bağlı ‘adrenalin deşarjı’ ortaya çıkar. Buna bağlı olarak bu hastalarda muayene sırasında titreme, hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon), çarpıntı, ağlama krizleri, bayılma nöbeti, öğürtü, bulantı, kusma, masadan kaçma, doktora saldırma gibi vücutsal tepkimeler ortaya çıkar.

Vajinismusun sınıflandırılması neden önemlidir?
Vajinismus hastalarının hem tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde, hem de tüm cinsel terapistlerin aynı ağızdan konuşmalarını sağlamak için vajinismus şiddetinin derecelendirilmesi (vajinismus sınıflaması) önem taşımaktadır.

Vajinismus derecesi net olarak ancak jinekolojik muayene sırasında saptanmaktadır
Vajinismusun derecesi, bir cinsel terapiler konusunda uzman bir jinekolog tarafından yapılan jinekolojik değerlendirme sırasında ortaya konmaktadır. vajinismus hastalarının çoğu bu jinekolojik muayeneden de gereksi şekilde korkmakta, çekinmektedirler. Halbu ki yapılan jinekolojik değerlendirme yalnızca 10-15 saniye sürer, muayene sırasında herhangi bir alet kullanılmaz, son derece kolay ve rahattır.

Vajinismus derecesi – düzeyi kişiden kişiye farklıdır!
Bazı kadınlar eşleri ile cinsel ilişki ve jinekolojik muayene sırasında son derece rahat kendilerini bırakabilirken, bazıları en ufak temasa dahi izin vermezler, bacaklarını açamaz, kendilerini sürekli geriye doğru çekerler.

Vajinismus tedavisine başlarken mutlaka vajinismusun düzeyine (şiddeti, ağırlığı, derecesine) bakılmalı ve uygulanacak tedavi yöntemi bu düzeye göre belirlenmelidir. Diğer bir ifade ile vajinismus tedavisi kişinin derecesine uygun şekilde bireyselleştirilmelidir.

Cinsel sorunun nedeni, uygulanacak doğru tedavi yöntemini belirlemede önemlidir.

Tarafımızdan yapılan derecelendirme ve vajinismus tedavileri
Vajinismus hastalığının düzeyine ilk seansta bakılmaktadır. Ona göre bir yol haritası çıkarılır; yani ‘vajinismus tedavisi kaç seans sürecek, hangi tedavi yöntemleri uygulanacak ve ücretlendirmesi nasıl olacak’ gibi soruların cevapları henüz ilk seansta belirlenmiş olur.

Tarafımızca verilen vajinismus terapilerinde değişik hasta gruplarına değişik tedavi yöntemleri uygulamaktayız.

Uygulayacağımız vajinismus tedavileri hem hastalığın derecesine (şiddetine), hem de hastanın durumuna göre belirlenmektedir. O yüzden vajinismus hastaları ile yaptığımız ilk görüşme sırasında edindiğimiz bilgiler ve jinekolojik değerlendirme sonuçları yol haritasının belirlenmesinde çok önemli yer tutmaktadır.

Vajinismus derecesi, şiddeti çok çok ileri düzeyde olsa dahi, uygun tedavi yöntemleri ile çiftin güveninin tam olması ve denilenleri harfiyen uygulaması halinde tedavisi çok kısa bir sürede bitecektir.